KONFERENCE "BALTIJAS CEĻŠ UZ OGLEKĻA MAZIETILPĪGU UN KLIMATNOTURĪGU ATTISTĪBU" LATVIJAS UNIVERSITĀTĒ